Agris Feldmanis
valdes loceklis
 
Juris Jakovļevs
ražošanas vadītājs
Tel.: +371 29469416
 
Jolanta Mičule
Galvenā grāmatvede
Tel.: +371 29233461
SIA "SILPEC"
Juridiskā adrese: Palejas 4, Jēkabpils, LV-5202
Faktiskā adrese: Zīlānu 68a, Jēkabpils LV-5202
Reģ. nr.: 45403005053
PVN nr.:LV45403005053
 
Norēķinu konti:
Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV12HABA0001408051426
 
SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV06UNLA0009004467435

 

SIA "Silpec", adrese: Zīlānu 68a, Jēkabpils, Latvia LV5202, e-pasts: info@silpec.lv

SELKO mežizstrāde